Năm nay ( nằm 2016) tuổi ông gấp 5 lần tuổi cháu.Mười năm về trước tuổi cháu bằng 1/13 tuổi ông.Vậy nằm sinh tuổi cháu là

Question

Năm nay ( nằm 2016) tuổi ông gấp 5 lần tuổi cháu.Mười năm về trước tuổi cháu bằng 1/13 tuổi ông.Vậy nằm sinh tuổi cháu là

in progress 0
Ruby 5 ngày 2021-12-04T06:39:38+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:41:32+00:00

                                                             Bài giải:

                                          Năm nay tuổi ông hơn số lần tuổi cháu là:

                                                           5 – 1 = 4 ( lần )

                                           10 năm về trước tuổi ông hơn số lần tuổi cháu là:

                                                                  13 – 1 = 12 ( lần )

                                                     Tuổi cháu hiện nay là:

                                                       10 : ( 3 – 1 ) x 3 = 15 ( tuổi )

                                                              Năm sinh của cháu là:

                                                                   2016 – 15 = 2001

                                                                                   Đáp số : 2001

  Chúc bạn học tốt! : 333

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )