Năm ngoái, hai đơn vị sản xuất nông nghiệp thu hoạch được 600 tấn thóc. Năm nay đơn vị thứ nhất làm vượt mức 10%, đơn vị thứ hai làm vượt mức 20% so v

Question

Năm ngoái, hai đơn vị sản xuất nông nghiệp thu hoạch được 600 tấn thóc. Năm nay đơn vị thứ nhất làm vượt mức 10%, đơn vị thứ hai làm vượt mức 20% so với năm ngoái. Do đó cả hai đơn vị thu hoạch được 685 tấn thóc. Hỏi năm ngoái, mỗi đơn vị thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc

in progress 0
Valerie 2 tháng 2021-10-05T01:17:52+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T01:18:57+00:00

  Đáp án:

  Năm ngoái đơn vị thứ I thu hoạch được 350 tấn thóc, đơn vị thứ II thu hoạch được 250 tấn thóc

  Lời giải:

  Gọi số thóc đơn vị thứ nhất và thứ hai thu hoạch được trong năm ngoái lần lượt là $x; y$ (tấn )

  Theo giả thiết ta có phương trình (1)

  Năm nay, số thóc của hai đơn vị là (tấn), điều kiện $x,y > 0$

  Theo giả thiết ta có phương trình (1):

  $x + y = 600$

  Năm nay, số thóc của 2 đơn vị là $1,1x; 1,2y$ ( tấn )

  Theo giả thiết ta có phương trình (2):

  $1,1x + 1,2y = 685$ (tấn)

  Giải hệ phương trình (1) và (2) có nghiệm

  $x = 350 ; y = 250$

  Vậy năm ngoái đơn vị thứ I thu hoạch được 350 tấn, đơn vị thứ II thu hoạch được 250 tấn.

  0
  2021-10-05T01:19:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số thóc đơn vị thứ nhất và thứ hai thu hoạch được trong năm ngoái lần lượt là x; y (tấn ), điều kiện 0<x,y<600
  Theo giả thiết ta có phương trình x + y = 600 ( 1 )
  Năm nay, số thóc của 2 đơn vị là 1,1x : 1,2y ( tấn )
  Theo giả thiết ta có phương trình 1,1x + 1,2y = 685 tấn ( 2 )
                                           x + y = 600
  Ta có hệ phương trình { 1,1x + 1,2y = 685 
  Giải hệ phương trình có nghiệm { x = 350 ; y = 250 
  => Số thóc đơn vị thứ nhất và thứ 2 thu hoạch được trong năm ngoái lần lượt là 350 tấn, 250 tấn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )