Nâng cấp win 10 lên win 11 có giúp mượt máy hay làm nặng máy ?

Question

Nâng cấp win 10 lên win 11 có giúp mượt máy hay làm nặng máy ?

in progress 0
Faith 3 tuần 2021-07-10T11:38:40+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:39:54+00:00

  @Thỏ

  Nâng cấp từ Win10 lên Win11 giúp mượt máy hơn. Nhưng một số trường hợp cũng có thể nặng máy vì do máy yếu, dung lượng chứa ko nhiều dẫn đến chạy chậm.

  0
  2021-07-10T11:39:57+00:00

  Tùy theo máy :

  VD: máy yếu nâng cấp lên sẽ nặng máy hơn

  máy mạnh nâng cấp sẽ mượt hơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )