Năng lượng từ mặt trời truyền xuống trái đất bằng cách nào ? a.Bằng sự đối lưu b. Bằng dẫn nhiệt qua không khí c. Bằng bức xạ nhiệt d. Bức xạ nhiệt

Question

Năng lượng từ mặt trời truyền xuống trái đất bằng cách nào ?
a.Bằng sự đối lưu
b. Bằng dẫn nhiệt qua không khí
c. Bằng bức xạ nhiệt
d. Bức xạ nhiệt và đối lưu

in progress 0
Everleigh 12 phút 2021-09-09T06:27:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T06:28:33+00:00

  Đáp án: C

   

  Giải thích các bước giải:

  Vì nhiệt năng của mặt trời được truyền xuống trái đất bởi các tia bức xạ nhiệt có thể truyền trong không gian ,các tia nhiệt này làm trái đất và các vật thể nóng lên và tăng nhiệt năng , vậy mât trời đã truyền nhiệt năng cho trái đất

   

  0
  2021-09-09T06:28:41+00:00

  Năng lượng từ mặt trời truyền xuống trái đất bằng cách nào ?
  a.Bằng sự đối lưu 
  b. Bằng dẫn nhiệt qua không khí 
  c. Bằng bức xạ nhiệt
  d. Bức xạ nhiệt và đối lưu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )