Naoh H2O có pứ ko mn hay nó chỉ hoà tan bình thường thôi cho quỳ tím vào có suất hiện hiện tượng j ko Cân bằng pthh: Al + hno3 —> al(no3)3 + NxOy + H2

Question

Naoh H2O có pứ ko mn hay nó chỉ hoà tan bình thường thôi cho quỳ tím vào có suất hiện hiện tượng j ko
Cân bằng pthh: Al + hno3 —> al(no3)3 + NxOy + H2O

in progress 0
Reese 5 tháng 2021-07-21T09:52:08+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T09:53:38+00:00

  \(NaOH\) không phản ứng với \(H_2O\) mà nó chỉ tan trong nước tạo dung dịch \(NaOH\). Dung dịch này có tính bazo nên khi cho quỳ tím vào thì quỳ tím hóa xanh.

  Cân bằng phản ứng dưới:

  \((5x – 2y)Al + (18x – 6y)HN{O_3}\xrightarrow{{}}(5x – 2y)Al{(N{O_3})_3} + 3{N_x}{O_y} + (9x – 3y){H_2}O\)

  0
  2021-07-21T09:54:00+00:00

  NaOH + H2O ko xảy phản ứng nha(trường hợp NaOH loãng).

  nếu như ở dạng khan(NaOH) thì sẽ có phản ứng toả nhiệt nha!

  cái này giống với CaO mà ko biết giải thích sao! 

  khi cho quỳ tím thì sẽ xuất hiện giấy quỳ hoá xanh còn lại thì ko có hiện gì.

  (5x – 2y)Al +  (18x – 6y)HNO3 -> (5x – 2y)Al(NO3)3 + 3NxOy + ( 9x – 3y ) H2O 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )