Nén 18 lít khí ở nhiệt độ 17°c cho thể tích của nó chỉ còn là 5l .Vì nén nhanh khí bị nóng lên đến 66°C .Hỏi áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần

Question

Nén 18 lít khí ở nhiệt độ 17°c cho thể tích của nó chỉ còn là 5l .Vì nén nhanh khí bị nóng lên đến 66°C .Hỏi áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần

in progress 0
Reese 1 năm 2021-07-21T22:26:43+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T22:27:52+00:00

  Đáp án:

  Áp suất của khối khí tăng lên 4,2 lần. 

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng phương trình khí lý tưởng ta có:

  $\begin{array}{l}
  \dfrac{{p’V’}}{{T’}} = \dfrac{{pV}}{T} \Leftrightarrow \dfrac{{p’.5}}{{66 + 273}} = \dfrac{{p.18}}{{17 + 273}}\\
   \Leftrightarrow p’.5.290 = p.18.339\\
   \Rightarrow \dfrac{{p’}}{p} = 4,2
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )