nền kinh tế trong các thành thị có điểm gì khác với nền kinh tế lãnh địa ?

Question

nền kinh tế trong các thành thị có điểm gì khác với nền kinh tế lãnh địa ?

in progress 0
Josie 1 năm 2021-12-06T19:16:55+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T19:18:21+00:00

  Kinh tế trong lãnh địa :nền kinh tế đóng kín , tự cung tự cấp và chủ yếu là nông nghiệp

  Kinh tế trong thành thị : có sự trao đổi buôn bán tự do , kinh tế chủ yếu là thủ công nghiệp và thương nghiệp

  0
  2021-12-06T19:18:44+00:00

  – Kinh tế trong lãnh địa: là nền kinh tế đóng kín, tự cung tự cấp và chủ yếu là nông nghiệp.

  – Kinh tế trong thành thị: có sự trao đổi buôn bán tự do, kinh tế chủ yếu là thủ công nghiệp và thương nghiệp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )