Nền kinh tế trong nước tìm được động lực phát triển mạnh mẽ thông qua hoạt động xuất khẩu ,vì: A.mở rộng thị trường tiêu thụ,tích lũy ngoại tệ và nâng

Question

Nền kinh tế trong nước tìm được động lực phát triển mạnh mẽ thông qua hoạt động xuất khẩu ,vì:
A.mở rộng thị trường tiêu thụ,tích lũy ngoại tệ và nâng cao đời sống nhân dân .
B.kích thích sản xuất ,tạo nhiều mặt hàng xuát khẩu để mua ngoại tệ.
C.nâng cao kĩ thuật do cạnh tranh trên thi trường hàng hóa
D.gắn thị trường trong nước với quốc tế nên nâng cao hiệu quả kinh tế
Nhờ mn giúp mình với ạ , mình cảm ơn.

in progress 0
Sarah 4 tuần 2021-07-11T01:03:08+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T01:04:22+00:00

  Nền kinh tế trong nước tìm được động lực phát triển mạnh mẽ thông qua hoạt động xuất khẩu ,vì:
  A.mở rộng thị trường tiêu thụ,tích lũy ngoại tệ và nâng cao đời sống  nhân dân .
  B.kích thích sản xuất ,tạo nhiều mặt hàng xuát khẩu để mua ngoại tệ.
  C.nâng cao kĩ thuật do cạnh tranh trên thi trường hàng hóa
  D.gắn thị trường trong nước với  quốc tế nên nâng cao hiệu quả kinh tế

  0
  2021-07-11T01:04:41+00:00

  *Nền kinh tế trong nước tìm được động lực phát triển mạnh mẽ thông qua hoạt động xuất khẩu ,vì:

  A.mở rộng thị trường tiêu thụ,tích lũy ngoại tệ và nâng cao đời sống nhân dân .

  B.kích thích sản xuất ,tạo nhiều mặt hàng xuát khẩu để mua ngoại tệ.

  C.nâng cao kĩ thuật do cạnh tranh trên thi trường hàng hóa

  D.gắn thị trường trong nước với quốc tế nên nâng cao hiệu quả kinh tế

  → Chọn đáp án: A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )