Nền nông nghiệp Bắc Mĩ là nền nông nghiệp A Tiên tiến B Ôn đới C Hàng hóa D Công nghiệp

Question

Nền nông nghiệp Bắc Mĩ là nền nông nghiệp
A Tiên tiến
B Ôn đới
C Hàng hóa
D Công nghiệp

in progress 0
Josephine 2 tuần 2021-08-30T17:06:56+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-30T17:08:12+00:00

    C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )