Nền văn hoá thời Trần có sự phát triển như thế nào? Em có nhận xét gì về tình hình văn hoá , giáo dục, khoa học, nghệ thuật thời Trần

Question

Nền văn hoá thời Trần có sự phát triển như thế nào? Em có nhận xét gì về tình hình văn hoá , giáo dục, khoa học, nghệ thuật thời Trần

in progress 0
Hadley 2 tuần 2021-11-23T20:27:42+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-23T20:28:45+00:00

  *Đời sống văn hóa:

  – Những tín ngưỡng cổ truyền vẫn phổ biến trong nhân dân và có phần phát triển hơn như tục thờ cúng tổ tiên, thờ các anh hung dân tộc,…

  – Đạo Phật phát triển, tuy nhiên không bằng thời Lý.

  +-Nho giáo ngày càng phát triển, các nhà nho được bổ nhiệm giữ những chức vụ quan trọng.

  Nhân dân ta ở thời Trần rất ưa thích các hình thức sinh hoạt văn hóa như ca hát, nhảy múa, chèo tuồng, múa rối, đấu vật, cướp cầu, đua thuyền,… Các hoạt động này rất phổ biến và phát triển.

  – Các tập quán sống giản dị như đi chân đất, áo quần đơn giản rất phổ biến.

  *Về nghệ thuật:

  – Nhiều công trình kiến trúc mới, có giá trị ra đời như: tháp Phổ Minh (Nam Định), thành Tây Đô (Thanh Hóa),…

  – Phổ biến điêu khắc các hình, tượng hổ, sư tử, trâu, chó và các quan hầu bằng đá. Hình rồng khắc trên đá trau chuốt, có sừng uy nghiêm.

  *Văn học:

  – văn học chữ Hán phát triển.

  – Văn học chữ Nôm bước đầu phát triển.

  *Nhận xét tình hình văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật thời Trần:

  – Tình hình văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật thời Trần phát triển mạnh mẽ hơn thời Lý.

  – Đã đạt được nhiều thành tựu về các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật.

  – Có sự phát triển trên là do các chính sách quan tâm của nhà Trần trên tất cả các mặt, tạo điều kiện cho văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật phát triển

   

  0
  2021-11-23T20:28:56+00:00

  Văn học:

  – văn học chữ Hán phát triển.

  – Văn học chữ Nôm bước đầu phát triển.

  *Nhận xét tình hình văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật thời Trần:

  – Tình hình văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật thời Trần phát triển mạnh mẽ hơn thời Lý.

  – Đã đạt được nhiều thành tựu về các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật.

  – Có sự phát triển trên là do các chính sách quan tâm của nhà Trần trên tất cả các mặt, tạo điều kiện cho văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật phát triển

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )