nét độc đáo về chính quyền cai trị của KHúc Thừa Dụ giúp mình với

Question

nét độc đáo về chính quyền cai trị của KHúc Thừa Dụ
giúp mình với

in progress 0
Josie 1 tháng 2021-08-13T13:48:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:49:21+00:00

  Khúc Thừa dụ dựng đô ở La Thành,ông đã dùng danh nghĩa ‘Xin mệnh nhà Đường’Buộc triều đình nhà Đường phải công nhận quyền lợi của ông.Ngày 7/2/906 vua đường phông cho Tĩnh Hải chức vụ tiết độ xứ lúc đó Khúc Thừa Dụ tước ‘Đồng bình chương sự’.Ông xây dựng nên chính quyền tự chủ cơ bản đã giúp cho nhân dân ta thoát khỏi chế độ đô hộ 1000 năm của phong kiến phương Bắc

            CHÚC BẠN HỌC TỐT NHA              

  0
  2021-08-13T13:49:49+00:00

  @fish

  Khúc Thừa Dụ dựng đô ở La Thành, làm cho dân yên, nước trị. Ông khéo léo dùng danh nghĩa “xin mệnh nhà Đường” buộc triều đình nhà Đường phải công nhận chính quyền của ông. Ngày 7 tháng 2 năm 906, vua Đường phong thêm cho Tĩnh Hải quân Tiết độ sứ Khúc Thừa Dụ tước “Đồng bình chương sự”. ông đã xây dựng chính quyền tự chủ về cơ bản là giúp dân ta thoát khỏi phong kiến 1000 năm của phương bắc 

  #hoctot

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )