Nét độc đáo về phong cách đánh giặc của Lí Thường Kiệt vì sao cuộc kháng chiến chống Tống 1075-1077 chiến thắng

Question

Nét độc đáo về phong cách đánh giặc của Lí Thường Kiệt vì sao cuộc kháng chiến chống Tống 1075-1077 chiến thắng

in progress 0
Mary 2 tuần 2021-11-28T13:27:14+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T13:28:44+00:00

  – Chủ đọng tấn công trc để tự vệ

  -Xây dựng phòng tuyến chống giặc ở sông Như Nguyệt

  -Cho người đọc bài thơ thần”Nam quốc sơn hà”nhằm mục đích khích lệ tinh thần của quân sĩ và làm hoản loạn quân giặc

  -khi giặc suy yếu thì quân ta tiến đánh bất ngờ khiến giặc chở tay ko kịp và thất bại, sau khi chiến thắng chủ động sang giải hòa để bảo vệ tình hửu nghị của 2 nc

  0
  2021-11-28T13:28:47+00:00

  Nét độc đáo : 

  – Chặn giặc ở chiến tuyến sông Như Nguyệt.

  – Diệt thủy quân của giặc, đẩy giặc vào thế bị động.

   – Mở cuộc tấn công khi thời cơ đến.

  – Giặc thua nhưng lại giảng hòa với giặc.

  Vì :

  – Do tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập tự chủ cũng như truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc.

  – Có sự lãnh đạo cùng chiến thuật tài tình của vị tướng Lý Thường Kiệt.

  – Nhà Tống đang trong thời kì khủng hoảng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )