Nét nổi bật trong cách đánh giặc của nhà Lý từ 1075-1077

Question

Nét nổi bật trong cách đánh giặc của nhà Lý từ 1075-1077

in progress 0
Athena 3 tuần 2021-08-25T07:06:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:08:10+00:00

  Nét nổi bật trong cách đánh giặc của nhà Lý từ 1075-1077 là : 

  + Chặn giặc ở chiến tuyến sông Như Nguyệt.

  + Diệt thủy quân của giặc, đẩy giặc vào thế bị động.

  + Mở cuộc tấn công khi thời cơ đến.

  + Giặc thua nhưng lại giảng hòa với giặc.   

  0
  2021-08-25T07:08:45+00:00

  –         Lý Thường Kiệt đã chủ động tấn công phòng vệ.

  –          Đoán được nơi địch đi qua để xây dựng phòng tuyến Như Nguyệt.

  –         Đánh vào tinh thần của giặc (Cho người đọc bài thơ thần Nam Quốc Sơn Hà).

  –         Chủ động giảng hòa kết thúc chiến tranh có lợi cho ta.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )