Nếu 1 KG có A=T=1050 G=X=1650 thì số Nu từng loại ở kì giữa NP, kì cuối NP, kì giữa GPII là bao nhiêu ạ

Question

Nếu 1 KG có A=T=1050 G=X=1650 thì số Nu từng loại ở kì giữa NP, kì cuối NP, kì giữa GPII là bao nhiêu ạ

in progress 0
Josie 5 tháng 2021-07-17T18:48:12+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T18:49:15+00:00

  Đáp án:

  * Kì giữa nguyên phân:

  + `A = T = 2100` Nu

  + `G = X = 3300` Nu

  * Kì cuối nguyên phân:

  + `A = T = 1050` Nu

  + `G = X = 1650` Nu

  * Kì giữa giảm phân II:

  + `A = T = 1050` Nu

  + `G = X = 1650` Nu

  0
  2021-07-17T18:49:36+00:00

  Ở kì giữa nguyên phân, NST ở dạng kép do đó số nucleotit cũng gấp đôi so với số nucleotit bình thường lúc chưa nhân đôi:

  $A = T = 1050 × 2 = 2100$

  $G = X = 1650 × 2 = 3300$

  Ở kì cuối lúc tế bào chất chưa phân chia thì số nucleotit bằn với kì giữa.

  Khi tế bào chất đã phân chia thì giống một tế bào ở trạng thái chưa nhân đôi:

  $A = T = 1050; G = X = 1650$

  Ở kì giữa giảm phân II, bộ NST n kép, số nucleotit sẽ bằng với 2n đơn, do vậy ta có: 

  $A = T = 1050; G = X = 1650$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )