Nêu 1 số nét khái quát về phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới

Question

Nêu 1 số nét khái quát về phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới

in progress 0
Peyton 7 ngày 2021-12-04T06:33:52+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:35:22+00:00

  Đây nhé bạn
  neu-1-so-net-khai-quat-ve-phong-trao-doc-lap-dan-toc-o-dong-nam-a-giua-2-cuoc-chien-tranh-the-gi

  0
  2021-12-04T06:35:36+00:00

  Một số nét khái quát về phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới:

  – Phong trào dân tộc tư sản có những bước tiến rõ rệt cùng với sự lớn mạnh của giai cấp tư sản dân tộc:

  + Mục tiêu đấu tranh: đòi tự do kinh doanh, tự chủ về chính trị, đòi dùng tiếng mẹ đẻ trong trường học,…

  + Một số chính đảng tư sản được thành lập và ảnh hưởng rộng rãi trong xã hội như: Đảng Dân tộc ở Inđônêxia, phong trào Tha Kin ở Miến Điện, Đại hội toàn Mã Lai,…

  – Giai cấp vô sản bắt đầu trưởng thành:

  + Một số Đảng Cộng sản được thành lập như: Đảng Cộng sản Inđônêxia (5-1920); Đảng Cộng sản Đông Dương, Mã Lai, Xiêm, Philippin (1930).

  + Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào độc lập dân tộc diễn ra sôi nổi, quyết liệt như: khởi nghĩa vũ trang ở Inđônêxia (1926-1927); phong trào 1930 -1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh ở Việt Nam,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )