nếu 3 kích thước của một khối hộp cùng tăng lên 3 lần thì thể tích của nó tăng lên bao nhiêu lần

Question

nếu 3 kích thước của một khối hộp cùng tăng lên 3 lần thì thể tích của nó tăng lên bao nhiêu lần

in progress 0
Ivy 59 phút 2021-09-07T12:38:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T12:39:59+00:00

  Đáp án: 27

   

  Giải thích các bước giải: 

  Khi tăng 3 kích thước của 1 hình hộp lên 3 lần thì thể tích của nó tăng thêm: 

  $3x3x3=27$ (lần) 

  0
  2021-09-07T12:40:02+00:00

  Đáp án:

   27 lần

  Giải thích các bước giải:

   thể tích hình hộp tăng lên là3x.3x.3x=3³=27

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )