nêu 5 cây có hoa và 5 cây ko có hoa ::^^

Question

nêu 5 cây có hoa và 5 cây ko có hoa ::^^

in progress 0
Ivy 45 phút 2021-09-08T02:24:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T02:25:39+00:00

  cây có hoa : cây cam, cây phượng, cây bàng, cây tranh, cây bưởi 

  cây không có hoa : cây thông, cây bèo, cây dương xỉ, cây rau bợ, cây rêu

   

  0
  2021-09-08T02:25:53+00:00

  nêu 5 cây có hoa:cây hoa cúc ,cây hoa mai,cây hoa đào,câu xoài,cây hoa lan

  5 cây ko có hoa:cây rêu,cây rau bợ,cây thông,dương xĩ,cây kim giao

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )