nêu ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương đối với khí hậu châu Âu

Question

nêu ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương đối với khí hậu châu Âu

in progress 0
Everleigh 2 tháng 2021-07-19T11:09:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T11:11:49+00:00

  Nguồn từ SGK:

  – Dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương có ảnh hưởng đối với khí hậu châu Âu:

  + Dòng biển đi qua tạo nên một khối khí nóng

  + Hình thành hiện tượng bốc hơi nước

  + Lượng hơi nước càng nhiều thì lượng mưa càng lớn

  => Mưa lớn tạo khí hậu nóng ẩm.

  0
  2021-07-19T11:11:56+00:00

  Ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương đối với khí hậu Châu Âu :

  -Dòng biển này làm cho khí hậu Châu âu : ấm áp, mưa nhiều.

  CHO MIK CTLHN NHA.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )