Nêu biện pháp để khắc phục của ô nhiễm nguồn nước ở đới ôn hòa

Question

Nêu biện pháp để khắc phục của ô nhiễm nguồn nước ở đới ôn hòa

in progress 0
Audrey 4 tháng 2021-08-16T04:21:06+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:22:17+00:00

  Những biện pháp khắc phục ô nhiễm nguồn nước ở đới ôn hòa:

  – Không vứt ra bừa bãi xuống sông, hồ, biển,….

  – Nên đi vệ sinh đúng nơi quy định

  – Hạn chế sử dụng những túi nilong, lon,…..

  – Tuyên truyền cho bạn bè, hàng xóm, người thân,…. cách khác phục và bảo vệ môi trường nước.

  0
  2021-08-16T04:23:03+00:00

  Hạn chế làm rò rỉ dầu, sử lí rác thải, phát triển cách mạng khoa học kĩ thuật.

  Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời xây dựng đồng bộ hệ thống xử lý môi trường trong nhà máy, khu công nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.

  Tăng cường công tác nắm tình hình, thanh tra, kiểm tra và giám sát về môi trường. Cần phối hợp chặt chẽ giữa những cơ quan chức trách để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi gây ô nhiễm môi trường.

  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về môi trường trong toàn xã hội nhằm tạo sự chuyển biến và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, trách nhiệm của người dân trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )