Nêu biểu hiện của góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

Question

Nêu biểu hiện của góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

in progress 0
Madeline 2 năm 2021-07-30T08:23:49+00:00 2 Answers 45 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-07-30T08:24:53+00:00

  *Biểu hiện của góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư:

  -Giữ gìn trật tự an ninh.

  -Vệ sinh nơi ở.

  -Bảo vệ cảnh quan môi trường sạch đẹp

  -Xây dựng tình đoàn kết xóm giềng.

  -Bài trừ các phong tục, tập quán lạc hậu.

  -Chung tay phòng chống tệ nạn xã hội.

  0
  2021-07-30T08:25:20+00:00

  Trồng nhiều cây xanh, luôn chăm chỉ học bài và đoàn kết tình làng xóm để xây dựng mối quan hệ giữa mọi người. Không gây mất tình đoàn kết, không vứt rác bừa bãi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )