Nêu các biểu tượng sao chép, lưu, thay đổi màu chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, nút căn lề là gì?

Question

Nêu các biểu tượng sao chép, lưu, thay đổi màu chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, nút căn lề là gì?

in progress 0
Melanie 1 năm 2021-07-18T14:45:32+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T14:47:11+00:00

  sao chép =>copy

  lưu=>save

  thay đổi màu chữ=> font color

  kiểu chữ=>font style

  cỡ chữ=>font size

  nút căn lề => alignment buttons

  neu-cac-bieu-tuong-sao-chep-luu-thay-doi-mau-chu-kieu-chu-co-chu-nut-can-le-la-gi

  0
  2021-07-18T14:47:29+00:00

  lưu=>save

  thay đổi màu chữ=> font color

  kiểu chữ=>font style

  cỡ chữ=>font size

  nút căn lề => alignment buttons

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )