nêu các bước để xem nội dung ổ đĩa?cho biết ý nghĩa của các lựa chọn hiển thị như extra larger icons-..

Question

nêu các bước để xem nội dung ổ đĩa?cho biết ý nghĩa của các lựa chọn hiển thị như extra larger icons……

in progress 0
Melody 2 tháng 2021-07-27T01:58:44+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:00:25+00:00

  nhấp đúp chuột lên biểu tượng đó. Nhấp đúp chuột lên biểu tượng My Computer để xem danh sách các biểu tượng bên trong nó .

  0
  2021-07-27T02:00:39+00:00

  để xem nội dung ổ đĩa ta nhấp đúp chuột lên biểu tượng đĩa hay thư mục đó. Nhấp đúp chuột lên biểu tượng My Computer để xem danh sách các biểu tượng bên trong (gồm cả các ổ đĩa trong máy tính).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )