Nêu các câu ca dao tục ngữ về làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả

Question

Nêu các câu ca dao tục ngữ về làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả

in progress 0
Josie 1 năm 2021-09-12T00:40:13+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T00:41:23+00:00

  non cao cx có đg trèo

  đg dẫu hiểm nghèo cx có lối đi

  0
  2021-09-12T00:41:32+00:00

  Đáp án:

  Làm việc dù khó hay chăng

  Đời người bất chấp thành công mới thôi.

  Năng nhặt chặt bị.

  Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.

  bàn tay ta làm nên tất cả 

  có sức người sỏi đá cũng thành cơm.

  mình biết nhiêu đây thôi chúc bạn thi tốt.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )