neu cac chu cai in hoa co truc doi xung co bao nhieu truc trong tung chu cai do

Question

neu cac chu cai in hoa co truc doi xung
co bao nhieu truc trong tung chu cai do

in progress 0
Athena 1 ngày 2021-09-08T23:22:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:23:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Tất cả các chữ in hoa có đối xứng trục: W, E, T, Y, U, I, O, A, Â, Ă, D, H, X, C, V, B, M

   

  0
  2021-09-08T23:23:53+00:00

  Các chữ cái in hoa có trục đối xứng: A (1 trục thẳng), B (1 trục ngang), C (1 trục ngang), D (1 trục ngang), E (1 trục ngang), H (2 trục), I (2 trục), K (1 trục ngang), M (1 trục thẳng), O (vô số trục), T (1 trục thẳng), U (1 trục thẳng), V (1 trục thẳng), W (1 trục thẳng, X (2 trục), Y (1 trục thẳng).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )