nêu các giải pháp để giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta ?

Question

nêu các giải pháp để giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta ?

in progress 0
Kaylee 2 tháng 2021-10-15T09:41:59+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T09:43:36+00:00

  Những giải pháp để giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta:

  -Đẩy mạnh việc xuất khẩu lao động nước ngoài.

  -Tăng cường hợp tác và liên kết để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, sản xuất hàng xuất khẩu nhiều hơn.

  -Thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

  -Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất và chú ý các hoạt động dịch vụ.

  -Phân bố lại dân cư, nguồn lao động.

  -Mở rộng và đa dạng thêm loại hình đào tạo các cấp, các ngành nghề => nâng cao chất lượng người lao động.

  ~Cho mình là người trả lời hay nhất đi~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )