Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở sinh vật

Question

Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở sinh vật

in progress 0
Caroline 4 tuần 2021-08-11T19:17:11+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T19:18:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  – Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật là

  +phân đôi

  +nảy chồi

  +phân mảnh

  +trinh sinh.

  0
  2021-08-11T19:18:30+00:00

  Các hình thức sinh sản vô tính ở sinh vật :

  – Phân đôi

  – Nảy chồi

  – Phân mảnh

  – Trinh sản

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )