Nêu các khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa và các ca dao, tục ngữ ở các bài sau: 1.Khoan dung 2, xây dựng gia đình văn hóa 3, giữ gìn và phát huy truyền th

Question

Nêu các khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa và các ca dao, tục ngữ ở các bài sau:
1.Khoan dung
2, xây dựng gia đình văn hóa
3, giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ
TL NHANH HỨA VOTE 5SAO

in progress 0
Peyton 27 phút 2021-09-14T18:19:32+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T18:20:42+00:00

  1 Khoan 

  Dumg

  2 xây dựng gia đình 

  Văn hóa 

  3 giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình dòng họ

  neu-cac-khai-niem-bieu-hien-y-nghia-va-cac-ca-dao-tuc-ngu-o-cac-bai-sau-1-khoan-dung-2-ay-dung-g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )