nêu các khoản chi cho riêng em trong 1 tháng

Question

nêu các khoản chi cho riêng em trong 1 tháng

in progress 0
Camila 1 tháng 2021-08-07T18:52:24+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:53:42+00:00

  Các khoản chi cho riêng em trong 1 tháng:

  -Tiền ăn,học

  -Tiền đi chơi

  0
  2021-08-07T18:54:06+00:00

  Quần áo: 100000 đồng 

  Nước uống , thức ăn vặt : 100000 đồng

  dụng cụ học tập: 30000 đồng

  Đồ mình yêu thích: 100000 đồng

  Đây là ý kiến riêng của mình

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )