nêu các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật?Nêu đại diện từng kiểu dinh dưỡng?Dựa trên cơ sở nào để đưa ra các kiểu dinh dưỡng giúp mình với ạ mình đang

Question

nêu các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật?Nêu đại diện từng kiểu dinh dưỡng?Dựa trên cơ sở nào để đưa ra các kiểu dinh dưỡng
giúp mình với ạ mình đang cần gấp

in progress 0
Peyton 16 phút 2021-10-07T04:08:12+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-07T04:09:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  (Bạn tham khảo nha)

  (Chúc bạn học tốt)

  Ý1+ ý2 trong ảnh

  Ý3Dựa vào nhu cầu của vi sinh vật về nguồn năng lượng và nguồn cacbon.

  (Cho mình câu trả lời hay nhất nha????)

  neu-cac-kieu-dinh-duong-cua-vi-sinh-vat-neu-dai-dien-tung-kieu-dinh-duong-dua-tren-co-so-nao-de

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )