nêu các lỗi thường gặp ở từ ghép,từ láy,đại từ,từ hán việt,từ đồng nghĩa,từ trái nghĩa,từ đồng âm,thành ngữ,điệp ngữ

Question

nêu các lỗi thường gặp ở từ ghép,từ láy,đại từ,từ hán việt,từ đồng nghĩa,từ trái nghĩa,từ đồng âm,thành ngữ,điệp ngữ

in progress 0
Raelynn 11 phút 2021-10-12T01:42:06+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:43:34+00:00

  Các lỗi thường gặp:

  – Sử dụng từ không đúng nhóm từ.

  – Không phân biệt được từ đó thuộc nhóm từ nào.

  – Sử dụng sai mục đích, không đúng ý nghĩa của câu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )