nêu các nguyên tác xây dựng thực đơn

Question

nêu các nguyên tác xây dựng thực đơn

in progress 0
aikhanh 1 tháng 2021-08-07T18:47:56+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:49:18+00:00

  Nguyên tắc xây dựng thực đơn:

  – Số lượng và chất lượng món ăn phù hợp với tính chất bữa ăn

  – Đầy đủ các loại thực phẩm chính theo cơ cấu bữa ăn

  – Đảm bảo nhu cầu về dinh dưỡng, hiệu quả kinh tế

   CHÚC BẠN HỌC TỐT !

  0
  2021-08-07T18:49:52+00:00

  Nguyên tắc xây dựng thực đơn:

  +Thực đơn phải có số lượng và chất lượng phù hợp với tính chất của bữa ăn

  +Thực đơn phải có đủ các món ăn chính theo cơ cấu của bữa ăn

  +Thực đơn phải đảm bảo yêu cầu về mặt dinh dưỡng của bữa ăn và hiệu quả kinh tế

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )