Nêu các Sự kiện Châu Phi các năm 1960,1975,1993,1994? Em ấn tượng với sự kiện nào nhất? Vì sao?

Question

Nêu các Sự kiện Châu Phi các năm 1960,1975,1993,1994?
Em ấn tượng với sự kiện nào nhất? Vì sao?

in progress 0
Rose 3 tháng 2021-09-10T17:51:15+00:00 1 Answers 41 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T17:52:17+00:00

  Năm 1960 : Năm châu Phi ( 17 nước dành độc lập)

   Năm 1975:Chiến tranh Độc lập Mozambique

  Năm 1993 :ở Nam Phi chấm dứt sự tồn tại của chế độ phân biệt chủng tộc khắc nhiệt nhất hành tinh

  Năm 1994 : Nenxơn Manđêla trở thành tổng thống da đen đầu tiên 

  Em ấn tượng với sự kiện năm 1993 vì nó chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc

  xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )