Nêu các thành phần trên phần mềm

Question

Nêu các thành phần trên phần mềm

in progress 0
Margaret 3 tuần 2021-07-11T13:49:40+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:51:00+00:00

  Các thành phần chính trên màn hình:
  – Thanh tiêu đề,

  – Thanh bảng chọn

  – Thanh công cụ,

  – Con trỏ văn bản

  – Vùng soạn thảo,

  – Thước
  – Thanh trạng thái,

  – Thanh cuộn
  – Các nút thu gọn, điều chỉnh và đóng cửa sổ
  – Thanh bảng chọn:

  0
  2021-07-11T13:51:12+00:00

  Các thành phần chính trên màn hình:

  – Thanh tiêu đề.

  – Thanh bảng chọn.

   – Thanh công cụ.

   – Vùng soạn thảo.

   – Con trỏ văn bản.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )