Nêu các thao tác với thư mục ( đầy đủ nha mn )

Question

Nêu các thao tác với thư mục ( đầy đủ nha mn )

in progress 0
Katherine 1 tháng 2021-08-07T20:21:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:22:46+00:00

  + Xem nội dung các ổ đĩa.

  + Xem nội dung các thư mục.

  + Tạo thư mục mới.

  + Đổi tên thư mục.

  + Xóa thư mục.

  + Khôi phục các thư mục bị xóa.

  Thanks! Tick mình nha!

  0
  2021-08-07T20:23:12+00:00

  + Xem nội dung các ổ đĩa.

  + Xem nội dung các thư mục.

  + Tạo thư mục mới.

  + Đổi tên thư mục.

  + Xóa thư mục

  + Di chuyển thư mục.

  Thanks!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )