nêu các tình huống truyện Lão Hạc của nhà văn Nam Cao

Question

nêu các tình huống truyện Lão Hạc của nhà văn Nam Cao

in progress 0
Lydia 3 ngày 2021-12-06T14:38:42+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T14:39:52+00:00

  *Các tình huống chuyện :

  Tình huống1: Cuộc trò chuyện  giữa ông giáo và Lão Hạc về việc bán con chó vàng.

  Tình huống 2:Lão Hạc xin bả chó và cái chết dữ dội và bất ngờ của Lão Hạc.

  Học tốt nè

  0
  2021-12-06T14:39:57+00:00

  Tính huống `1`: Lão Hạc bàn với ông Giáo về việc bán cậu Vàng.

  Tình huống `2`: Lão Hạc xin Binh Tư ít bã chó nói là giết một con chó hay đến vườn nhà lão.

  Tình huống `3`: Cái chết đau lòng của Lão Hạc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )