nêu các trường hợp dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

Question

nêu các trường hợp dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

in progress 0
Maya 3 tuần 2021-08-21T17:18:40+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T17:19:42+00:00

  Các trường hợp :

  – Dùng cụm C-V để mở rộng thành phần chủ ngữ

  – Dùng cụm C-V để mở rộng thành phần chủ ngữ và phụ ngữ

  – Dùng cụm C-V để mở rộng thành phần trạng ngữ

  – Dùng cụm C-V để mở rộng thành phần vị ngữ

  – Dùng cụm C-V để mở rộng thành phần phụ ngữ (định ngữ)

  +Ghi nhớ SGK Ngữ văn 7 (Tr 69)

  #ht

  <xin câu tl hay nhất>

  0
  2021-08-21T17:19:45+00:00

  Các trường hợp dùng cụm chủ vị để mở rộng câu  là:

  .-làm CN

  -làm VN

  -làm phụ ngữ cho cụm DT

  -làm phụ ngữ cho cụm TT

  -làm phụ ngữ cho cụm ĐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )