nêu cách xác định một điểm thuộc đồ thị hàm số y = a.x (a # 0)

Question

nêu cách xác định một điểm thuộc đồ thị hàm số y = a.x (a # 0)

in progress 0
Mary 4 tháng 2021-08-17T17:29:41+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T17:30:51+00:00

  Cách xác định một điểm thuộc hàm số y = ax (a0)

  Một điểm thuộc đồ thị hàm số y = ax (a0) khi điểm đó có tọa độ thoả mãn hàm số trên

  Ví dụ: Cho hàm số y = 3x (*). Điểm A(1; 3) có thuộc đồ thị hàm số (*) không?

  Giải

  Điểm A(1; 3) ⇒ x = 1; y = 3

  Thay x = 1; y = 3 vào hàm số (a) ta có:

  3 = 3 . 1

  ⇒ 3 = 3

  Vậy điểm A(1; 3) thuộc đồ thị hàm số (a)

   

  0
  2021-08-17T17:31:23+00:00

  Cách xác định một điểm thuộc hàm số y = ax (a$\neq$0)

  Một điểm thuộc đồ thị hàm số y = ax (a$\neq$0) khi điểm đó có tọa độ thoả mãn hàm số trên

  Ví dụ: Cho hàm số y = 3x (*). Điểm A(1; 3) có thuộc đồ thị hàm số (*) không?

  Giải

  Điểm A(1; 3) ⇒ x = 1; y = 3

  Thay x = 1; y = 3 vào hàm số (*) ta có:

  3 = 3 . 1

  ⇒ 3 = 3 (hiển nhiên)

  Vậy điểm A(1; 3) thuộc đồ thị hàm số (*)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )