Nêu cách giải pt: FeSO4 + HNO3 = Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

Question

Nêu cách giải pt: FeSO4 + HNO3 = Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

in progress 0
Vivian 3 tuần 2021-07-08T20:45:39+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:46:50+00:00

  $Fe^{+2}$→$Fe^{+3}$+e ║x 3

  $N^{+5}$+3e→$N^{+2}$ ║x 1

  3FeSO4 + 4HNO3 = Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + 2H2O

  0
  2021-07-08T20:47:29+00:00

  Đáp án:

  3FeSO4 + 4HNO3 → Fe2(SO4)3 + Fe(NO3)3 + 2H2O + NO

  Giải thích các bước giải:

  Trình cân bằng phản ứng hoá học:

  FeSO4 + HNO3 = Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

  =>3FeSO4 + 4HNO3 → Fe2(SO4)3 + Fe(NO3)3 + 2H2O + NO

  Pt phản ứng õi hóa khử

  Fe(+2) -> Fe (+3)+e||x3

  N(+5) +3e -> N (+2)||x1

  Chúc bạn học tốt

  @ tÀI 

  xiN HAY NHẤT Ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )