Nêu cách tạo, xóa, đổi tên, di chuyển, sao chép thư mục, tập tin?

Question

Nêu cách tạo, xóa, đổi tên, di chuyển, sao chép thư mục, tập tin?

in progress 0
Jade 1 năm 2021-07-30T07:51:07+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T07:52:21+00:00

  – Tạo tệp tin:

  + Nhấn vào một chỗ trống nào đó -> xuất hiện bảng chọn -> chọn Folder.

  – Xóa:

  Bước 1: Vào mục This PC , chọn Delete tại đó.

  Bước 2: Nhấn vào một chỗ trống nào đó -> xuất hiện bảng chọn -> chọn Delete.

  Bước 3: Chọn Delete trong bàn phím cơ hoặc bàn phím thường (nếu có).

  – Sao chép:

  + Nháy đúp chuột -> chọn lệnh Copy -> Chọn nơi cần sao chép -> nhấn lệnh Paste.

  0
  2021-07-30T07:52:21+00:00

  TẠO THƯ MỤC

  Dùng Menu Các bước thực hiện:

  – Mở cửa sổ thư mục sẽ chứa thư mục mới;

  Nhấp chọn Menu File, chọn mục New:

  Nhấp chuột chọn tiếp mục Folder . Khi đó trên màn hình xuất hiện biểu tượng thư mục mới New Folder;

  – Gõ tên thư mục cần tạo và nhấn phím Enter.

  ĐỔI TÊN THƯ MỤC

  Dùng chuột Các bước thực hiện:

  Nhấp chuột vào tên của thư mục;

  Nhấp chuột vào tên của thư mục một lần nữa;

  Gõ tên mới rồi nhấn phím Enter hoặc nhấp chuột vào biểu tượng.

  XÓA THƯ MỤC

  Dùng phím Delete hoặc tổ hợp phím Shift + Delete Các bước thực hiện:

  Chọnthư mục cần xoá;

  Gõ phím Delete hoặc nhấn tổ hợp phím Shift + Delete ; Hộp thoại Confirm Folder Delete (hoặc Confirm File Delete) xuất hiện;

  Trong hộp thoại Confirm Folder Delete (hoặc Confirm File Delete), chọn tiếp Yes để khẳng định việc xoá biểu tượng. Nếu huỷ bỏ việc xoá thì nhấp chọn nút No 

  SAO CHÉP THƯ MỤC

  Dùng Menu.

  Các bước thực hiện:

  Mở thư mục chứa tệp cần sao chép;

  Chọn tệp cần sao chép;

  – Trong menu Edit Copy (Ctrl + C);

  Nhấp chuột chọn thư mục chứa tệp cần sao chép;

  Trong menu Edit/Paste (Ctrl +V).

  DI CHUYỂN THƯ MỤC

  Dùng Menu Các hứớc thực hiện:

  Chọn tệp/thư mục cần di chuyển;

  Trong menu Edit/Cut (Ctrl + X);

  Nhấp chuột chọn thư mục sẽ chứa tệp/thư mục cần di chuyển;

  Trong menu Edit/Paste (Ctrl +V)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )