Nêu cách tìm hợp chất tương ứng của 1 oxit Vd:CaO,FeO,K2O,Fe2O3,Mn2O7 Giúp mình nha mk cần trc 9h ạ

Question

Nêu cách tìm hợp chất tương ứng của 1 oxit
Vd:CaO,FeO,K2O,Fe2O3,Mn2O7
Giúp mình nha mk cần trc 9h ạ

in progress 0
Samantha 1 tháng 2021-08-05T15:45:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:46:33+00:00

  Oxit bazo (thường là oxit của kim loại)

  =) Lấy kim loại + nhóm (oh) —-> bazơ

  vd: cao—> ca(oh)2

          feo—–> fe(oh)2

           k2o—–> koh

           fe2o3—-> fe(oh)3

  Riêng mn2o7 là trường hợp đặc biệt dù là oxit của kim loại nhưng được xếp vào oxit axit ( thg là oxit của phi kim ) và hợp chất tương ứng của mn2o7 là HMnO4(axit permanganic)

  0
  2021-08-05T15:46:58+00:00

  Bạn tham khảo nha!

  `CaO` -> `Ca(OH)_2`

  `FeO` -> `Fe(OH)_2`

  `K_2O` -> `KOH`

  `Fe_2O_3` -> `Fe(OH)_3`

  `Mn_2O_7` -> `Mn(OH)_7`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )