Nêu cảm nghĩ của em về hình tượng Thánh Gióng (k chép mạng)

Question

Nêu cảm nghĩ của em về hình tượng Thánh Gióng (k chép mạng)

in progress 0
Adalyn 1 năm 2021-12-06T19:56:13+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-06T19:57:54+00:00

    Trong truyền thuyết Thánh Gióng, Thánh Gióng là hình tượng tiêu biểu của người anh hùng chống giặc ngoại xâm. GIóng đc sinh ra từ một người mẹ nông dân nghèo, điều này chứng tỏ Gióng sinh ra từ nhân dân. Gióng đã chiến đấu = tất cả tinh thần yêu nước của nhân dân. Sức mạnh của Gióng không chỉ tượng trưng cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết toàn dân, đó còn là sức mạnh của sự kết hợp giữa con người và thiên nhiên, bằng cả vũ khí thô sơ và hiện đại . Từ truyền thống đánh giặc cứu nc, nhân dân ta đã thần thánh hoá những vị anh hùng trở thành những nhân vật huyền thoại, tượng trưng cho lòng yêu nước, sức mạnh quật khởi. Bên cạnh giá trị biểu tượng, tác phẩm cũng có một số sự thật lịch sử. Truyền thuyết cũng phản ánh: trong công cuộc chống ngoại xâm, từ xa xưa, chúng ta đã có truyền thống huy động sức mạnh của cả cộng đồng, dùng tất cả các phương tiện để đánh giặc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )