Nêu cảm nhận của em về bài thơ tức cảnh pắc bó.

Question

Nêu cảm nhận của em về bài thơ tức cảnh pắc bó.

in progress 0
aihong 37 phút 2021-09-13T04:10:25+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-13T04:12:10+00:00

    Sau bao nhiêu năm bôn ba tìm đường cứu nước, chủ tịch Hồ Chí Minh bí mật về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Là một nhân vật lịch sử lỗi lạc của dân tộc, là nhà thơ, nhà danh nhân văn hóa. Cuộc đời thơ ca của Bác luôn song hành với cuộc đời chính trị. Trong những năm gian khổ ở cuộc kháng chiến trống Pháp, làm việc trong hoàn cảnh hết sức thiếu thốn, ở hang Pác Pó, bàn làm việc chông chênh bên suối Lê – Nin. Bác đã viết những bài thơ ngấm vào máu thịt của người dân Việt Nam. Bài thơ tức cảnh Pác Pó đã diễn tả được phong thái ung dung ,tinh thần lạc quan yêu đời, “thú lâm tuyền” khoáng đạt, tươi sáng của Bác.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )