Nêu cảm nhận của em về nghệ thuật và nội dung của bài thơ “Sông núi nước Nam” bằng đoạn văn từ 5 đến 7 câu

Question

Nêu cảm nhận của em về nghệ thuật và nội dung của bài thơ “Sông núi nước Nam” bằng đoạn văn từ 5 đến 7 câu

in progress 0
Athena 2 tuần 2021-11-24T14:41:16+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T14:42:55+00:00

  Ở trên, tác giả gọi quân xâm lược là giặc, là nghịch lỗ thì đến câu này, ông gọi đích danh như có chúng trước mặt: chúng mày. Cách xưng hô không khác gì người trên với kẻ dưới nhưng không hàm ý thân mật, đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo chúng: nhất định phải tan vỡ. Y như là sự việc đã sắp đặt trước, chỉ chờ kết quả. Kết quả sẽ ra sao? Đó là chúng mày không chỉ thua, mà thua to và thất bại thảm hại. Mười vạn quân giặc do hai tướng giỏi chỉ huy, quân ta dâu phải dễ đánh bại nhưng, vì hành động của chúng phi nghĩa nên tất yếu chúng sẽ bại vong. Ngoài ý cảnh cáo giặc, câu thơ còn thể hiện niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh quân dân ta trên dưới đồng lòng và một niềm tự hào cao vút.

   ———————————– —-chúc học tốt —————————————

  0
  2021-11-24T14:42:58+00:00

  Cbht

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )