Nêu cấu trúc cú Pháp và cách sử dụng các dạng câu lệnh điều kiện

Question

Nêu cấu trúc cú Pháp và cách sử dụng các dạng câu lệnh điều kiện

in progress 0
Jade 4 tháng 2021-08-17T13:14:45+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-17T13:15:57+00:00

    -hoạt động của câu lệnh dạng thiếu là chương trình sẽ kiểm tra,nếu điều kiện đúng ,chương trình sẽ thực hiện , nếu điều kiện sai sẽ bỏ qua và kết thúc

    -hoạt động của câu lệnh dạng đủ là chương trình sẽ kiểm tra điều kiện , nếu đúng thì chương trình thực hiện câu lệnh 1 , ngược lại chương trình sẽ thực hiện câu lệnh 2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )