nếu chỉ mở vòi nước a chảy vào một bể không có nước thì trong 4 giờ bể đầy nước cũng vậy nếu chỉ mở vòi nước b thì chảy đầy bể ấy trong 6 giờ hỏi tron

Question

nếu chỉ mở vòi nước a chảy vào một bể không có nước thì trong 4 giờ bể đầy nước cũng vậy nếu chỉ mở vòi nước b thì chảy đầy bể ấy trong 6 giờ hỏi trong 1 giờ vòi nào chảy được nhiều nước hơn và nhiều hơn bao nhiêu

in progress 0
Maria 2 tháng 2021-09-28T15:20:02+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:21:23+00:00

  Trong một giờ vòi a chảy được là :

   1 : 4 = 1/4 ( bể nước )

  Trong một giờ vòi b chảy được là:

   1 : 6  = 1/6 ( bể nước )

  Vì 1/4 > 1/6 nên trong một giờ,vòi a chảy được nhiều hơn vòi b

  Vòi a chảy nhiều hơn vòi b là:

   1/4 – 1/6 = 1/12 ( bể nước )

  0
  2021-09-28T15:21:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Trong một giờ vòi `a` chảy được :

  `1÷4=1/4` (Bể)

  Trong một giờ vòi `b` chảy được :

  `1÷6=1/6` (Bể)

  Ta có :

  `1/4>1/6` nên trong một giờ vòi `a` chảy nhiểu hơn vòi `b`

  Vòi `a` chảy nhiều hơn vời `b` :

  `1/4-1/6=1/12` (Bể)

  Đáp số : `a` chảy nhiều hơn `b` và nhiều hơn `1/12` bể

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )