Nêu chính sách của vương chiều hồi giáo Đê-li và cho nhận xét đánh giá

Question

Nêu chính sách của vương chiều hồi giáo Đê-li và cho nhận xét đánh giá

in progress 0
Abigail 3 tuần 2021-08-23T19:16:01+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:17:56+00:00

  Chính sách cai trị của Vương triều Gúp-ta là thời kì phát triển của chế độ phong kiến ờ miền Bắc Ấn Độ cả về kinh tế, xã hội và văn hoá. 

  – Về kinh tế : cư dân Ấn Độ đã biết sử dụng rộng rãi đồ sắt, kinh tế nông nghiệp có điều kiện phát triển mạnh mẽ. – Xã hội: xã hội Ấn Độ dưới thời Vương triều giúp ta đạt tới sự thịnh trị, kéo dài từ giữa thế kỉ V đến đầu thế kỉ VI thì bị diệt vong. 

  – Văn hoá : dưới thời Vương triều Gúp-ta, nền văn hoá Ấn đạt nhiều thành tựu to lớn… 

  – Chính sách cai trị của Vương triều Hồi giáo Đê-li (của người Hồi giáo): quý tộc Hồi giáo chiếm đoạt ruộng đất của người Ấn, cấm đoán đạo Hin-đu, khiến mâu thuẫn dân tộc trở nên sâu sắc.

   – Chính sách cai trị của Vương triều Ấn Độ Mô-gôn (của người Mông cổ) : xoá bỏ sự kì thị tôn giáo, thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo, khôi phục kinh tế, phát triển văn hoá.

    

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )