nếu có ba số bằng nhau thì ta áp dụng tính chất bắc cầu ở số đầu tiên xong rồi ta gạch đi rồi lại xem số đằng sau áp dụng được tính chất bắc cầu không

Question

nếu có ba số bằng nhau thì ta áp dụng tính chất bắc cầu ở số đầu tiên xong rồi ta gạch đi rồi lại xem số đằng sau áp dụng được tính chất bắc cầu không nếu áp dụng được thì ta vẫn áp dụng như số số đầu nếu không áp dụng được ta viết nguyên xuống thường thì sẽ áp dụng được ( đó là 4 số bằng nhau trở lên thì số đầu tiên và số thứ hai áp dụng được tính chất bắc cầu ) xong số thứ hai thì ta gạch số thứ hai đi còn số cuối cùng sẽ bằng số sau nó vì số cuối cùng không thể bằng số đằng trước được vì số đằng trước và số ban đầu đã gạch
mình nói đúng hết không ạ
xong mình vote 5 sao
cảm ơn nhiều ạ
giúp mình với

in progress 0
Samantha 1 năm 2021-08-30T21:07:51+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:09:09+00:00

  Tính chất bắc cầu ạ

  0
  2021-08-30T21:09:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tính chất bắc cầu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )