Nếu có bạn thắc mắc sao không nói là “nam nhân cư” mà lại nói “nam đế cư” thì em sẽ giải thích như thế nào

Question

Nếu có bạn thắc mắc sao không nói là “nam nhân cư” mà lại nói “nam đế cư” thì em sẽ giải thích như thế nào

in progress 0
Harper 4 ngày 2021-12-06T13:52:12+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T13:53:15+00:00

  ” Nam đế cư” nghĩa là vua Nam ở. Vua là đại diện cho nước cho dân nên bao hàm ý dân tộc Nam ở.

  ” Nam nhân cư” có nghĩa hẹp hơn là chỉ người Nam ở => khẳng định chủ quyền dân tộc.

  0
  2021-12-06T13:53:57+00:00

  – “Nam nhân cư”: người nam (chỉ giới tính) ở.

  – “Nam đế cư”: chỉ nơi ở của vị vua nước Nam.

  – Trong bài thơ “Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt có câu: “Nam quốc sơn hà Nam đế cư”

  + Lời mở đầu bài thơ là một lời khẳng định, lời tuyên ngôn đanh thép đối với kẻ thù. “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” (Sông núi nước Nam vua Nam ở) đó là một chân lí không bao giờ có thể thay đổi được.

  + Núi sông của nước Nam thì phải của vua Nam ở, của nhân dân nước Nam sinh sống, đó không chỉ là sự ở hay không ở mà đó còn ý nghĩa về mặt chủ quyền, thời phong kiến vua là đại diện cho cả một quốc gia, một dân tộc.

  => Chính vì vậy mà một nước có vua là một quốc gia có quyền tự chủ, một quốc gia độc lập về chủ quyền và về địa chính trị lẫn kinh tế. Nước Nam là của vua Nam hay cũng chính là của dân tộc Việt Nam, mỗi người đều có trách nhiệm bảo vệ quốc gia, bảo vệ giang sơn gấm vóc đó.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )