Nếu có đc sức mạnh của Thánh Gióng em sẽ làm gì?

Question

Nếu có đc sức mạnh của Thánh Gióng em sẽ làm gì?

in progress 0
Reagan 5 phút 2021-10-17T04:30:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:31:04+00:00

  Nếu có đc sức mạnh của Thánh Gióng em sẽ:

  – đi giúp đỡ mọi người

  – giúp người đang cần sự giúp đỡ hoặc gặp khó khăn

  CHÚC BẠN HỌC TÔT!!!

  0
  2021-10-17T04:31:22+00:00

    Thánh Gióng là một người anh hùng của nhân dân ta khi giúp ta đánh đuổi được giặc Ân. Nếu tôi mang trong mình sức mạnh như Thánh Gióng toii cũng sẽ dùng sức mạnh đó để giúp đỡ nhân dân, đất nước. Tôi sẽ cố gắng ngăn chặn những thế lự thù địch đe dọa đến ta. Sẽ đưa Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa trên trường quốc tế.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )