Nêu công dụng của 3 phép chiếu Nêu vị trí của 3 phép chiếu

Question

Nêu công dụng của 3 phép chiếu
Nêu vị trí của 3 phép chiếu

in progress 0
Genesis 1 tháng 2021-08-04T20:33:05+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:35:03+00:00

  Công dụng của 3 phép chiếu là:

   + Phép chiếu xuyên tâm: các tia chiếu xuất phát tại 1 điểm (tâm chiếu); dùng để biểu diễn 3 chiều bổ sung cho các hình chiếu vuông góc tên bản vẽ kĩ thuật

   + Phép song song: các tia chiếu song song với nhau; giống phép chiếu xuyên tâm

   + Phép chiếu vuông góc: các tia chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu; dùng để vẽ các hình chiếu vuông góc

  0
  2021-08-04T20:35:04+00:00

  Công dụng của 3 phép chiếu:

  – Phép chiếu vuông góc dùng để vẽ các hình chiếu vuông góc.

  – Phép chiếu song song và phép chiếu xuyên tâm dùng để vẽ các hình biểu diễn ba chiều bổ sung cho các hình chiếu vuông góc trên bản vẽ kĩ thuật.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )